Pause i telefonsupport grunnet ny sentralbordløsning


Support skal bytte sentralbordløsning, og i den forbindelse vil Support-telefonen være stengt torsdag 28.08.14 mellom kl.11.00 - 13.00.Idrettens ID

Idrettens ID er nå lansert som påloggingsløsning for både Min idrett, KlubbAdmin og SportsAdmin

Vedlikehold natt til 21. mai

19.05.2014

Idrettssystemene vil være nede for oppgradering fra mandag 19. mai 22:00 til tirsdag 20.mai 07:00

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.