Vedrørende OpenSSL heartbeat sårbarhet

Med hensyn til OpenSSL sårbarheten som ble avdekket denne uken har NIF-IT gjennomgått sine systemer.KlubbAdmin 1.2 og nye web-deler

Natt til 8. april ble det releaset ny versjon av KlubbAdmin og Web-deler

KlubbAdmin til tusen!

Over tusen idrettslag er registrert som brukere av idrettens nye medlemssystem.

Ny versjon av Min idrett og NIF-services

16.01.2014

Natt til onsdag 22/1 ble Min idrett og NIF-services oppdatert

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.