Anlegg og anleggspolitikk

AIKs anleggspolicy ble vedtatt på kretstinget i 2009. Hele dokumentet finnes i menyen, men følgende utgjør hovedpunktene:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

INVITASJON 20.01.2015

 

  1. Alle anlegg i Akershus skal tilpasses universell utforming.
  2. Alle nye anlegg i Akershus skal bygges etter enøk-prinsipper.
  3. Antall interkommunale anleggsløsninger i Akershus bør økes.
  4. Anlegg til nye og mindre idretter bør få spesialsatsing fra KUD.
  5. Tildeling til anlegg i Norge bør være todelt mellom store profilanlegg og lokale anlegg.
  6. Statlige tilskudd til anlegg bør fordeles etter befolkningsgrunnlag, etter samme fordelingsnøkkel som lokale aktivitetsmidler (LAM).
  7. Anlegg bør være en lovpålagt oppgave for kommunene.
 

Akershus idrettskrets har nedsatt et utvalg som i løpet av 2013 skal revidere AIKs anleggspolicy.


Saksbehandler er Oddleif Dahlen

 

 

 Kalender

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.