Idrettsråd

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF- linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstilbud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet. En av idrettsrådets oppgaver er å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.

Idrettsrådet skal altså være et støtteapparat for idrettslagene i kommunen. Den primære rollen for alle organisasjonsledd ”over” idrettslagene, er å være, direkte eller indirekte, et service- og støtteapparat for idrettslagene.

På idrettstinget i 1999 ble det vedtatt en betydelig oppjustering i idrettsrådets posisjon og status.

Akershus Idrettskrets har innsett nytten av å ha et sterkt lokalt organ, og satser derfor massivt på å få på plass et velfungerende idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner. Å fordele idrettsrådets styremedlemmer på spesielle ansvarsområder kan være en praktisk og effektiv måte å utnytte personellets kapasitet på. AIK har foreslått følgende arbeidsdeling: barn, ungdom, integrering, anlegg, utdanning, og tilbyr også opplæring på hvert av disse områdene. I tillegg kan det være lurt å ha en som spesialiserer seg på arbeid overfor kommunen.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.