Integrering

Norsk idrett gjennomførte i 1997-2007 en stor organisatorisk prosess (integreringsprosessen).

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Fra at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbund, har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag.

Etter at særforbundene hadde fattet vedtak om å ta ansvar for idrett for funksjonshemmede har vi nå 54 særforbund som har ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede. I praksis betyr dette at alle som spiller fotball gjør dette gjennom Norges fotballforbund og alle som spiller el-innebandy gjør dette gjennom Norges bandyforbund osv.

Særforbundene har ansvar for å organisere både bredde- og toppidrett, og toppidretten ivaretas også gjennom Olympiatoppen som blant annet er ansvarlig for deltagelse i paralympiske leker.

Idrettskretser og idrettsråd må også ta sitt ansvar og her i Akershus er dette en naturlig del av vår totale virksomhet. Vi arrangerer kurs, rekrutteringsleire og gir veiledning til lag som vil starte opp tilbud. Vi motiverer, inspirerer og ikke minst informerer på hjemmesiden, i nyhetsbladet og ved direkte info ut i organisasjonen. Idrettskretsen lyser også hvert år ut øremerkede midler til dette formålet. Det er bare for lag, særkretser og idrettsråd å ta kontakt med oss i idrettskretsen eller den regionale fagkonsulenten i NIF, Vigdis Mørdre på tlf, 66 94 16 08 / 97 75 02 50 eller e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.