Søknad om opptak av grupper

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Opprettelse av gruppe må vedtas på hovedklubbens årsmøte - jfr. lov for idrettslag -  § 19. Søknadsskjema finner dere her.

Søknadsskjemaet sendes sammen med protokoll fra årsmøte til Aust-Agder idrettskrets. E-post: aust-agder@idrettsforbundet.no 
eller til: Østenbuveien 80, 4848 Arenda.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.