Grenseløse

Idrettsdager - funkis

Les mer →

#trenilag

Bli med og bli inspirert

Les mer om kampanjen →

Lov

Lov, forskrifter og bestemmelser

Gå til lovsidene →

Funkisidrett

Idrett for funksjonshemmede

Les mer... →

Under Idrettens Hederskveld i Trondheim fredag 17. oktober presenterte kulturminister Thorhild Widvey nyheten om at det blir bevilget midler til et nytt nasjonalt senter for toppidrettsforskning i Trondheim.

– Vi må se nærmere på etterslepet. Det er i dag på 2,4 mrd kroner og det er selvsagt for mye, sa kulturminister Thorhild Widvey fra talerstolen under Anleggskonferansen i Trondheim i dag.

Til nyhetsarkiv
 
 
Olympiatoppen
Spis smart
 
Olympiatoppen
 
Momskompensasjon
 
Min idrett

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.