Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» videreføres i 2014. Det er i år 26,2 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt ca 162 millioner kroner. Årets søknadsfrist er 29. oktober.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 39 motta en e-post med en link til søknadsskjemaet. Denne linken og tilhørende søknadsskjema må benyttes. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Utstyret må være kjøpt inn tidligst 1. januar 2014.

Du finner mer informasjon om ordningen, kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og en brukerveiledning for hvordan en søker på linkene nedenfor.


Les mer om tilskuddsordningen:

Informasjon om utstyrsordningen

Godkjent utstyr

Kontaktpersoner utstyrsordningen


Brukerveiledning

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.