Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2013. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 137 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Det kan søkes om utstyrsmidler fra høsten 2013. Søknadsfrist er 12. november.

Det vil bli åpnet for å legge inn søknader i løpet av uke 41. Samtidig vil det bli sendt en e-post til alle grupper med en link som må benyttes for å få fram søknadsskjemaet.

Mer om ordningen
Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret.

Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Idrettsskoler kan  søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker.

Les mer om tilskuddsordningen:

Informasjon om utstyrsordningen

Godkjent utstyr

Kontaktpersoner utstyrsordningen

 

Brukerveiledning

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.