Children´s Rights in Sport

Children’s Rights in Sport and Provisions on
Children’s Sport are means to ensure the best
possible unified organisation of children’s sport
in Norway.

The rights constitute a political policy
instrument which expresses the values which
we would like to be the foundation for children’s
sport in Norway.

The provisions are absolute rules which must be
complied with, obeyed and enforced in sports.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.