NIFs Lov om idrettsråd

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner. (NIFs lov § 8)

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

§8-2. Oppgaver

Idrettsrådet skal:

1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet 
2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 
3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram 
4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke 

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Se hele:
NIFs lov om Idrettsråd

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.