For idrettsråd

Nyttige dokumenter for idrettsråd:

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se i venstremenyen for nyttige temasider for idrettsråd.

Se presentasjonene fra Idrettsrådskonferansen 2011 her: Idrettsrådskonferansen

 

Snarvei til sentrale dokumenter og sider:

Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd (pdf)
"Når en pluss en blir mer enn to". NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene. Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Tilskuddsordning fra Kultur- og kirkedepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tildeling skjer i regi av idrettsrådene i hver kommune.

Idrettsrådsutvalget
Politisk utvalg med hovedoppgave å rådgi Idrettsstyret i spørsmål som omhandler idrettsrådspolitiske saker.

 

Se også:
Hver idrettskrets har på sine nettsider et eget område for idrettsrådende i fylket. Finn din idrettskrets

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.