Idrettspolitikk

Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Det er idrettsråd i ca. 370 av landets 430 kommuner. Idretten er således den frivillige organisasjon som har det best organiserte idrettspolitisk apparat lokalt. Dette gir store muligheter.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn


Idrettsrådet viktigste idrettspolitiske oppgaver er beskrevet i NIFs lov som følger:

1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 
2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 

3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram 

4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke 

Skal vi oppsummere disse oppgavene kan vi si at idrettsrådet skal bidra til en helhetlig utvikling av idretten i kommunen og sikre et mangfoldig tilbud til medlemmene og befolkningen.

Idrettsrådet har også ansvar for å følge opp de politiske føringer og vedtak som gjøre på Idrettskretsting og Idrettstinget.

Idrettspolitisk dokument som gjelder hele norsk idrett og Idrettsmeldingen fra Kulturdepartementet er viktige nasjonale styringsdokument. Disse finner dere på NIFs nettside www.idrett.no og www.odin.no

     

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.