Vedlikehold idrettssystemene 18.03

Oppgradering på idrettssystemene onsdag 18.03 Idrettssystemene vil være nede pga. oppgradering i tidsrommet fra onsdag kl. 22:00 til torsdag kl 05:00.

Lansering av payment service

Payment servicen ble satt i produksjon i 10-tiden i dag.

Ustabilitet på Visma Global og Dokumentsenter

Vi opplever dessverre fremdeles ustabilitet på Visma Global og Visma Dokumentsenter. NIF-IT er i kontinuerlig dialog med konsulenter hos Visma og Økonomibistan

Visma Driftsvedlikehold 5. januar 2015

Planlagt nedetid mandag 5. januar fra kl. 09.00 - 23.00

I dette tidsrommet vil alle Visma applikasjoner være utilgjengelig. Det vil også kunne merke

 

 Nyheter

 Kalender

   

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.