Idrettens ID

Idrettens ID er nå lansert som påloggingsløsning for både Min idrett, KlubbAdmin og SportsAdmin

Vedlikehold natt til 21. mai

Idrettssystemene vil være nede for oppgradering fra mandag 19. mai 22:00 til tirsdag 20.mai 07:00

Vedrørende OpenSSL heartbeat sårbarhet

Med hensyn til OpenSSL sårbarheten som ble avdekket denne uken har NIF-IT gjennomgått sine systemer.

KlubbAdmin 1.2 og nye web-deler

Natt til 8. april ble det releaset ny versjon av KlubbAdmin og Web-deler

 

 Nyheter

 Kalender

   

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.