Release: Ny versjon av Min idrett & SportsAdmin er ute!

Ny versjon av MinIdrett og Sportsadmin er nå satt i produksjon

22.05.2012 Stian Johansen
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Hva som er nytt:

SportsAdmin 4.2 inneholder primært introduksjon av Klubb til Klubb betaling i arrangementsmodulen i SportsAdmin. Det betyr at det nå også er mulig, for f.eks påmeldingsansvarlig i en klubb, å melde på og betale for påmeldinger til arrangement gjennom SportsAdmin. I forbindelse med dette introduseres også ”handlekurv”-funksjonalitet, slik at grensesnittet knyttet til påmelding nå fortoner seg noe annerledes.

I tillegg er stafett/lagspåmelding i arrangementsmodulen utbedret, slik at den i større grad møter kravene til flere av våre brukere. Den er nå ikke lenger primært en ”stafettmodul”, da den nå støtter lagsidretter, samtidig som det er gjort tiltak for å gjøre den mer brukervennlig og intuitiv.

Det er også utført et knippe bugfiks og andre vedlikeholdsoppgaver.

Min idrett 4.1 inneholder primært ny funksjonalitet som gjør at det nå er mulig å velge at klubben din skal betale for individuell påmelding til et arrangement. I tilfelle vil påmeldingen måtte bekreftes og betales av klubben (i SportsAdmin) før den gyldig. Det vil gå ut varsling pr. e-post til utvalgte funksjoner og til deltageren dersom påmeldingsfristen nærmer seg og betaling fortsatt ikke er utført av klubb. Det er også utført et knippe feilrettinger.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.