Vedlikehold idrettssystemene 18.03

Oppgradering på idrettssystemene onsdag 18.03 Idrettssystemene vil være nede pga. oppgradering i tidsrommet fra onsdag kl. 22:00 til torsdag kl 05:00.

Lansering av payment service

Payment servicen ble satt i produksjon i 10-tiden i dag.

Ustabilitet på Visma Global og Dokumentsenter

13.01.2015

Vi opplever dessverre fremdeles ustabilitet på Visma Global og Visma Dokumentsenter. NIF-IT er i kontinuerlig dialog med konsulenter hos Visma og Økonomibistan

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.