Varsel om nedetid ifm oppgradering av Visma tirsdag 21. april 2015 etter kl 22.00

Vi skal oppgradere til Visma Lønn 9.5.01 og melder i den forbindelse om nedetid på alle Visma applikasjoner i perioden tirsdag 21. april 2015 fra kl 22.00 og u

Vedlikehold idrettssystemene 18.03

13.03.2015

Oppgradering på idrettssystemene onsdag 18.03 Idrettssystemene vil være nede pga. oppgradering i tidsrommet fra onsdag kl. 22:00 til torsdag kl 05:00.

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.