Lansering av payment service

Payment servicen ble satt i produksjon i 10-tiden i dag.Ustabilitet på Visma Global og Dokumentsenter

Vi opplever dessverre fremdeles ustabilitet på Visma Global og Visma Dokumentsenter. NIF-IT er i kontinuerlig dialog med konsulenter hos Visma og Økonomibistan

Visma Driftsvedlikehold 5. januar 2015

Planlagt nedetid mandag 5. januar fra kl. 09.00 - 23.00

I dette tidsrommet vil alle Visma applikasjoner være utilgjengelig. Det vil også kunne merke

Vedlikehold av Visma Lønn

02.12.2014

Vi melder om nedetid på Visma Lønn kl 01.00-03.00 natt til 03. desember i forbindelse med vedlikehold.

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.