Nedetid idrettssystemene

Idrettssystemene vil være nede for oppgradering fra tirsdag 16. september 22:00 til onsdag 17.september 07:00Pause i telefonsupport grunnet ny sentralbordløsning


Support skal bytte sentralbordløsning, og i den forbindelse vil Support-telefonen være stengt torsdag 28.08.14 mellom kl.11.00 - 13.00.

Idrettens ID

19.05.2014

Idrettens ID er nå lansert som påloggingsløsning for både Min idrett, KlubbAdmin og SportsAdmin

 Driftsmeldinger

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.