Produkter og tjenester

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

NIF IT tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til våre kunder og brukere. Vi tilbyr bl.a. kontorstøtte- og kommunikasjon-sløsninger, hardware, idrettsadministrative systemer tilrettelagt for både klubb-brukere og administrativt ansatte, samt kurs- og konsulentbistand.

Klikk i venstremenyen for å lese mer om de ulike produktene og tjenestene vi tilbyr.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.