KlubbAdmin - idrettens løsning for medlemsadministrasjon

 

Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettens nye løsning, KlubbAdmin, vil gi alle idrettslag (med underliggende organisasjon) mulighet til å administrere medlemmer, familierelasjoner, sende e-post/sms, kreve inn kontingent og treningsavgifter med mer via online betaling. 

KlubbAdmin er en enkel og sikker nettbasert løsning som skal tilby det rimeligste alternativet for online betaling i markedet. Selve løsningen tilbys klubbene kostnadsfritt.

Løsningen skal bidra til bedre kvalitet i medlemsdata både lokalt og sentralt. Prosjektet setter brukervennligheten i fokus, og det ideelle målet er at løsningen skal være så enkel i bruk at det ikke kreves opplæring eller support.

Her finner du en enkel produktbeskrivelse av KlubbAdmin, eller du kan gå til klubbadmin.nif.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til support@idrettsforbundet.no.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.