Ekstraordinært ting

Start: 09.06.2012 08:00
Slutt: 09.06.2012 18:00
Sted: Rica Hell - Stjørdal
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettsstyret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært idrettsting for en vurdering av spørsmålet om en ev. søknad om De olympiske leker og Paralympics i Oslo i 2022.

- Idrettsstyret innkaller til et ekstraordinært idrettsting 9. juni som vil bli avholdt i forlengelsen av Ledermøtet på Hell i Stjørdal 8 og 9. juni. Prossesen om å få et OL og Paralympics til Oslo har kommet langt, og det er en bred tilslutning i vår egen organisasjon om å gå videre. Nå gjenstår det å forankre en evt. OL-søknad i idrettens høyeste organ Idrettstinget, sier idrettspresident Børre Rognlien.

SE: http://www.idrett.no/omnif/LedermoteET/Sider/LedermoteET2012.aspx


 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.