Anleggsbistand fra AIK

AIK tilbyr bistand til idrettslag som har planer om å utvikle egne anelgg.

 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kontakt Oddleif Dahlen på tlf 91 18 18 12

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.