Fant sin idrett

Ida Hauge Dignes deltok i fjor på en av våre årlige leire for funksjonshemmede. Foruten en god sosial opplevelse fant hun sin favorittaktivitet.

AIKs facebookside er Norges beste idrettside!

Ingenting er som selvskryt sies det, og dette er en sak som definitivt sorterer inn under kategorien selvskryt. Et søk på likealyzer.com sist uke avslører a

 

Kilometergodtgjørelse for arbeidsreise

Visste du at trenere, ledere og andre som mottar lønn eller godtgjørelse fra idrettslaget, også kan motta skattefri bilgodtgjørelse for arbeidsreiser?

AIK overpresterte i 2013!

Med et mål om å hjelpe idrettslag og idrettsråd gjennom 200 tiltak hvert år, kan en ikke si at AIK la lista lavt. Når resultatet viser at AIK hadde 440 tilt

 

Tid for kretsting!

Ønsker du å være med å bestemme hvilken retning Akershusidretten går?   

Erfaring for livet

Siri Quille (Fet IL) deltok på Lederkurs for ungdom forrige helg. Hun ønsker å jobbe for at ungdom skal ha en større påvirkning i eget idrettslag, og å skape e

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.