Lederen har ordet

HVOR GÅR NORSK IDRETT?

Vil du være med å lede et av verdens største idrettsarrangement for ungdom?

Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 trenger mange unge ledere under lekene. Lederkurs for ungdom er første steget på veien. Mer info om mulighetene vil du få unde

 

Bestillingsskjema idrettsmerke

Dette er et bestillingsskjema for de idrettsmerketakerne som har krav på en utmerkelse etter prøvene i 2013. Frist 1. oktober 2014. Vi gratulerer!

Få tips til "best practice" i folkehelsearbeidet

Den 26. og 27. november 2014 arrangeres idrettens egen

 

Høstens Lederkurs for ungdom - Et Kinderegg!

Høstens utgave av Lederkurs for ungdom innebærer tre unike muligheter for idrettslaget. Les mer om hvordan dere kan få "Kinderegg-effekten"!

Ny ordning for politiattest - hva skal ditt idrettslag gjøre?

Ordningen for politiattester er blitt forandret. Det er snart ikke lengre mulig å bruke forenklet skjema. Nå skal hver enkelt søke elektronisk, og idrettsla

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.