Nye styremedlemmer i AIK

Styreleder Sven E. Maamoen er glad for å ha fått på plass to dyktige og engasjerte kvinner, og på det første styremøte ble det overrakt en rose og velkomstord.

Du kan bidra til at idretten vinner valget!

#Idretten mener Klubbutvikling+anleggsutbygging=Folkehelse
#Kommunevalget

 

Midler Lederkurs for ungdom 2015

Gi de unge lederne en "kick start"! AIK har nå ut

Invitasjon til fagkveld idrett for utviklingshemmede

Her får dere en unik mulighet til å bli inspirert av Helge Gudmundsen og mange andre idr.ledere

 

Er en idrettspolitisk konferanse viktig for idretten?

Kommunevalget er en anledning til å møte kommunepolitikerne idretten

Vi ble inspirert!

Lørdag 28.februar ble Den Store Kurshelgens (DSK) hovedprogram avholdt.

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.