Lederkurs for ungdom = Nye frivillige og inntil 15 000 kr!

Meld på engasjerte ungdommer i alderen 15 til 19 år på Lederkurs for ungdom den 10. - 12. april. Få tilbake nye, motiverte frivillige, samt muligheten for innt

 

Trenger dere støtte til aktiviteter i idrettslaget?

Årets søknadsmulighet er nå åpnet. Frist 5. mai 2015!

 

Har du mottatt mange e-poster fra oss?

I går, torsdag 29. januar, sendte vi ut informasjon om Den Store Kurshelgen via vårt e-postsystem. Det har dessverre skjedd en feil, som gjør at enkelte har mo

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.