Har idrettslaget lov til å gi ut medlemslisten til en sponsor?

I det siste har det vært flere spørsmål til AIK om idrettslaget kan gi en sponsor medlemslisten for at de skal kunne gi informasjon til medlemmene. Sponsore

Søknadsfrist midler Lederkurs for ungdom

Gi de unge lederne en "kick start"! AIK utlyser m

 

Hvordan søke politiattest for de under 18 år?

Det er kun elektroniske søknader som er gyldige for politiattest. Hvordan skal idrettslag gå frem for å få samtykke fra foresatte? Anja Kingdon i IL Jardar

Tre tips til valgkomiteen

Nå er det på tide at valgkomiteen setter i gang arbeidet for neste årsmøte.

 

Innvandrere i idretten

Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bak

Hvordan holde flere aktive i idretten lenger? Vinterligaen - et eksempel på et "grasrot-tiltak"

De fleste idrettslag kjenner på utfordringene ved at mange slutter med idretten sin i tidlige ungdomsår. Vinterligaen ville gjøre noe med denne utfordringen. L

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.