Tre tips til valgkomiteen

Nå er det på tide at valgkomiteen setter i gang arbeidet for neste årsmøte.

Penger-penger-penger!

Trenger dere penger til aktivitet i idrettslaget?

 

Betaler dere for mye i arbeidsgiveravgift?

Idretten har som frivillig organisasjon noen spesialregler. En av disse er en mulighet for frita

Hva med et Ungdomsløft?

Trenger idrettslaget flere frivillige? Hvordan få flere ungdommer til å engasjere seg? Lederkurs for ungdom kan hjelpe dere på god vei. Les om en tidligere

 

Hvordan holde flere aktive i idretten lenger? Vinterligaen - et eksempel på et "grasrot-tiltak"

De fleste idrettslag kjenner på utfordringene ved at mange slutter med idretten sin i tidlige ungdomsår. Vinterligaen ville gjøre noe med denne utfordringen. L

Myter om talentutvikling blant unge utøvere

Institute For The Study Of Youth Sports avkrefter myter.

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.