Ekstraordinært kretsting, suppleringsvalg

Styret i Akershus idrettskrets har vedtatt å innkalle til ekstraordinært kretsting 23.2.2015 kl. 19:00 på Olavsgaard Hotell, Skjetten.

Lederen har ordet

Børre Rognlien runder 70 år fredag 26. desember.

 

Fritak - flere regelendringer for idrettslag

Fra og med 1. januar 2015 er det vedtatt endret sats for fritak for lønnsoppgaveplikt.

Nytt år - nytt årshjul!

Å drifte et idrettslag i en hektisk hverdag innebærer at en må arbeide meget systematisk hvis en skal få til alle de deadlines et idrettslag har. Vi vil der

 

Hvilke regler gjelder ved publisering av bilder av barn?

Vi har fått spørsmål fra mange idrettslag om hva som gjelder ved publisering av bilder av barn på nettsidene til idrettslaget. Vi gir deg en kort innføring

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.