Lederen har ordet

Børre Rognlien runder 70 år fredag 26. desember.

Har idrettslaget lov til å gi ut medlemslisten til en sponsor?

I det siste har det vært flere spørsmål til AIK om idrettslaget kan gi en sponsor medlemslisten for at de skal kunne gi informasjon til medlemmene. Sponsore

 

AIK presenterer tiltak på Nasjonal folkehelsekonferanse

Vi trimmer stadig mer! Og vi pakker i oss færre kalorier enn før. Likevel blir vi feitere og stadig flere får diabetes. Hva er det egentlig som skjer med fo

Hvordan søke politiattest for de under 18 år?

Det er kun elektroniske søknader som er gyldige for politiattest. Hvordan skal idrettslag gå frem for å få samtykke fra foresatte? Anja Kingdon i IL Jardar

 

Nytt år - nytt årshjul!

Å drifte et idrettslag i en hektisk hverdag innebærer at en må arbeide meget systematisk hvis en skal få til alle de deadlines et idrettslag har. Vi vil der

Innvandrere i idretten

Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bak

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.