Du kan bidra til at idretten vinner valget!

#Idretten mener Klubbutvikling+anleggsutbygging=Folkehelse
#Kommunevalget

Førstehjelpskurs

Akershus idrettskrets har gleden av å tilby førstehjelpskurs og idrettsskadekurs til rabaterte priser.

 

Invitasjon til fagkveld idrett for utviklingshemmede

Her får dere en unik mulighet til å bli inspirert av Helge Gudmundsen og mange andre idr.ledere

Årsmøtetid

 

I disse dager er det mange idrettslag og idrettsråd som avholder årsmøter.

 

Vi ble inspirert!

Lørdag 28.februar ble Den Store Kurshelgens (DSK) hovedprogram avholdt.

Lederkurs for ungdom = Nye frivillige og inntil 15 000 kr!

Meld på engasjerte ungdommer i alderen 15 til 19 år på Lederkurs for ungdom den 10. - 12. april. Få tilbake nye, motiverte frivillige, samt muligheten for innt

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.