Idrettslag

Det finnes 184 idrettslag i fylket. Ca. 1/4 er fleridrettslag med grupper som driver forskjellige særidretter. Resten av idrettslagene er rene særidrettslag.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Lagene drives av frivillige.

Den årlige idrettsregisteringen

I begynnelsen av hvert kalanderår gjennomføres idrettsregistrering. Hvert enkelt idrettslag skal da innen angitt frist rapportere inn medlemstall og oversikt over antall aktive. Idrettsforbundet sentralt, og idrettskretsen lokalt, driver aktiv påminning til alle klubber.

Hensikten med idrettsregistreringen er å få et korrekt antall medlemmer - som igjen har betydning for fordelingen av felles midler. Dessuten er det avgjørende å kunne nå fram til ledere av klubb med viktig informasjon fra tid til annen. Sjekk derfor om laget ditt ligger inne med korrekt kontaktinformasjon.

Les mer hom idrettsregisreringen her

Besøk av idrettskretsen?

Vi klarer ikke å besøke alle klubber, hvert år. Og selv om vi driver utadrettet kurs- og kompetansevirksomhet for idrettslag og idrettsråd tar vi gjerne i mot forespørsel om klubb-besøk. Kontakt oss på aust-agder@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.