Stiftelse og opptak av idrettslag

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se følgende link:

http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/starteidrettslag.aspx

OBS! Det kreves minimum 10 personer over 15 år for å fylle de tillitsverv som følge av idrettslagets lov jf. § 15 pkt. 10.
Pkt. 10 i § 15 Valg: Dere må ha valgt leder, nestleder, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem, 2 revisorer og valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem - altså minimum 10 personer over 15 år.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.