OM IDRETTSKRETSEN

Aust-Agder idrettskrets (AAIK) er fellesorganet for all idrett innen Aust-Agder fylke. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité innen Aust-Agder.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

Idrettskretsen skal arbeide med:

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rammevilkår
  • Service-og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets,-kompetanse-og anleggsutviklingen.
  • Informasjons-og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

Idrettskretsen har en to-årig valgperiode, og på idrettskretstinget som ble avviklet 17. april 2010 i Arendal ble det framlagt to-årige handlingsplaner som vi mener er nødvendig for å heve Aust-Agder idretten. I mellomtiden skal vi arbeide for innfri handlingsplanens startegier og mål.

Dimensjon

Aust-Agder idrettskrets er fylkets desidert største frivillige organisasjon. Ved idrettsregistreringen pr. 22. februar var det hele 44697 registrerte medlemskap i idrettskretsen, fordelt på 184 idrettslag og 130 bedriftsidrettslag.

Av fylkets 15 kommuner er det opprettet idrettsråd i samtlige kommuner.

25 særidretter er organisert som særkrets eller region i vårt fylke. Utover dette er det registrert adskillige flere idretter i Aust-Agder.

Idrett for alle

Visjonen "idrett for alle" skal være og er drivende for vår virksomhet. Verdiene våre er "åpen og inkluderende".

Se vår handlingsplan: Klikk her

Idrettens samfunnsregnskap

Idretten i Norge representerer en verdi på opp mot 20 milliarder kroner årlig. Rundt 7 milliarder stammer fra dugnader og medlemskontingenter. 2 milliarder kroner stammer fra kommunenes bidrag til spillemiddelfinansiering av anlegg og diverse støtteordninger. Ca 1,5 milliarder kommer nasjonalt nivå via overskuddet til norsk tipping. Opp i mot en milliard kommer fra sponsoravtaler, inklusiv fotballavtalen.

Idrettens frivillighet representerer 24.000 årsverk. Legger vi til grunn en alminnelig årsinntekt for disse blir summen opp mot 20 milliarder.

I Aust-Agder utgjør dette kr. 183 580 800.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.