Et prosjekt iverksettes med et starttidspunkt og en avslutning. Prosjekt benyttes som metode for å teste ut et tiltak eller et område.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.