OL på agendaen i Buskerud

Idrettskretstinget i Buskerud var positive til en OL søknad, og gir dermed sin tilslutning til en eventuell OL-søknad sammen med flere andre idrettskretser.

25.04.2012 13:17 Knut Harald Sommerfeldt
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

En eventuell OL-søknad må sees i sammenheng med mulighetene for en finansiering som er mest mulig uavhengig av de ordinære årlige spillemidlene. Det må også sikres en god etterbruk av anleggene, til beste for både topp- og breddeidrett. Det pågår for tiden et arbeid i NIF-regi for å avklare disse forutsetningene. Det vil komme ny kunnskap og nye innspill framover.

Styret i Buskerud idrettskrets har allerede skrevet et brev til Drammen kommune hvor forutsetningene for en mulig norsk søkand på OL i 2022 ble tatt opp. 

Les her for brevet til Drammen kommune

Les også:

Positiv OL-vind fra idrettskretsene

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.