Buskerud idrettskretsting og ledermøte!

07.04.2014

Buskerud idrettskretsting hadde god deltagelse av representanter fra særkretser, regioner og idrettsråd! Ledermøte lørdag ble en kontsruktiv og åpen dialog med

Idrettens kamp for mer aktivitet i skolen!

Vi i Buskerud Idrettskrets gleder oss over at kampen for økt fysisk aktivitet i skolen denne uken har vært førstesidestoff i avisa, ledsaget av innsiktsfull

 

Rødberg IF fikk 400.000,-

04.04.2014

Nils Rune Sporan, lederen i Rødberg IF, kom på årsmøtet i idrettsrådet i Nore og Uvdal som leder av valgkomitéen og ble overrasket med en sjekk på 400.000,- av

Paralympics avsluttet

Paralympics ble avsluttet med en storslått seremoni søndag 16.mars.

 

Ble overrasket med 400.000,-

04.04.2014

Fredag ble Odd Arild Amundsen overrasket med 400.000 kroner!

Buskerud utøvere igang i Sotsji

Mads Andreassen som representerer Norge og Aron Skiklubb ble nr. 24 i gårsdagens slalomrenn i Paralympics.

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.