Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

21.11.2014

Alle idrettslag som har bygget anlegg og ikke fått full momskompensasjon i 2014 har en glad jul i møte. Regjeringen fyller opp behovet slik at alle får full ko

Frivillighetskonferansen 2014

En møteplass for alle frivillige organisasjoner og lag i Buskerud.

 

Grasrotprisen 2015

19.11.2014

Kan du tenke deg å vinne 50.000 kroner til idrettslaget ditt? NIF og Norsk Tipping deler ut Grasrotprisen som skal gå til ungdomstiltak i idretten. Nominasjons

Én milliard hvert år til idrettsanlegg over statsbudsjettet

Idrettsstyret har idag vedtatt at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard over statsbudsjettet til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden

 

Innsatspremie 2014

19.11.2014

Det er duket for nominering av Buskerud idrettskrets Innsatspremie for 2014. Send inn forslag innen 12.januar!

Ønsker innspill på idrettspolitisk dokument

Foredragene fra tirsdagens IPD seminar er nå tilgjengelig på nett. Norges idrettsforbund oppfordrer de ulike organisasjonsledd til å komme med innspill til idr

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.