Informasjon om IT løsninger for idrettslag

18.12.2014

Her er en oversikt over IT løsninger NIF tilbyr idrettslagene for å forenkle hverdagen! 

Momskompensasjonen er fordelt - julegave til idrettslagene

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet idag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms

 

Nominer årets ildsjel i Buskerud 2014

18.12.2014

Årets ildsjel skal tildeles en person som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og innsats for idretten. Vinneren blir røpet under Idrettens Festaften 6.fe

Sammen om ungdomsløftet i Kongsberg

Prosjektet "Sammen om ungdomsløftet" høster gode tilbakemeldinger!

 

Verneprosess utsatt

15.12.2014

Idretten har vært involvert i prosess hvor 8 områder innenfor markagrensen er foreslått vernet, hvorav ett område er Blåfjell i Buskerud. Nå har kongen i

Skattefradrag for gaver

Idrettslag og særforbund kan nå søke om skattefradrag på gaver. Fristen er 15. januar 2015.

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.