Grenseløs inkludering

23.10.2014

Grenseløse idrettsdager ble for første gang arrangert i Buskerud denne uken. 90 deltagere fra hele Buskerud boltret seg med ulike aktiviteter i Drammenshallen

 

Campus Marienlyst

16.10.2014

Marienlyst har potensiale til å bli et kraftsenter for Drammensidretten. Et samarbeid mellom offentlig skole, frivilig idrett og næringsliv.

Global Dignity Day

Vil du bli med i samtale med ungdom om noe av det viktigste vi har i livet, nemlig verdighet, og hvordan små og store valg i hverdagen kan påvirke verden på en

 

Mye bra i statsbudsjettet

09.10.2014

Det er mye bra i årets statsbudsjett når det gjelder idrett.

Statsbudsjettet 2015 - opptrapping av tippenøkkelen fullføres til 64%

Finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorild Widvey har idag bekreftet at regjeringen fullfører opptrappingen av tippenøkkelen i 2015. Av overskuddet ti

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.