Spillemidler til idrett og friluftsliv

Idrettslag og andre søkere på spillemidler må ta kontakt med sin kommune i god tid før søknadsfrist som er 15 januar, når det skal søkes om spillemidler til et anlegg.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.