Idrettsanlegg i Finnmark

Idrettsanlegg er en av de viktigste rammebetingelsene for idretten i Finnmark.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

På idrettsforbundets side finner du informasjon om anlegg og spillemidler generelt: anlegg

Idrettsanlegg og politikk var tema på idrettskretsens ting i mai, og temaet går igjen i det idrettspolitiske arbeidet som gjøres i forkant av valget 2013.

Dersom en har behov for temakvelden idrettsanlegg generelt, er det bare å ta kontakt med idrettskretsen. Temakvelden tar for seg prosessen i forhold til å få bygget idrettsanlegg, søke spillemidler m.m. 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.