Idrettsråd

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Idrettsrådet skal arbeide for best mulig rammebetingelser for idretten i sin kommune, og være en arena for samarbeid mellom idrettsklubber og lag, kommunale myndigheter og idrettskretsen.

Idrettsrådet er underlagt NIFs (NIF = Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Paralympiske Komité) lov og bestemmelser. Idrettsklubber og lag med medlemsskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF- linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet godt, men fortsatt er det et stykke til idrettsrådene fremstår som det kraftfulle organ det er ment å være.

Godt fungerende idrettsråd er idrettens talerør overfor det kommunene. Målet er å utvikle idretten, styrke idrettsklubbenes/ lagenes aktivitetstilbud, rammevilkår og roller i samfunnet. Her er det viktig at idrettsrådet koordinerer og prioriterer idrettsklubbenes/ lagenes planer og ønsker, og fremmer disse overfor kommunen. Slik skal idrettsrådet, med idrettskretsens hjelp, være et støtteapparat for idrettslagene i kommunen.

Finnmark Idrettskrets satser nå på å få på plass velfungerende idrettsråd i alle kommuner med mer enn tre idrettsklubber/ lag. En ønsker derfor å gjennomføre møter sammen med idrettsrådene, hvor den lokale idrettspolitikken er tema.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.