Momskompensasjon anlegg

Start: 15.08.2012 00:00
Slutt: 15.08.2012 00:00
Sted:  
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Stortinget har bevilget 61,85 mill kroner til mva-kompensasjon for lag og foreninger som bygger idrettsanlegg. Det søkes elektronisk via www.idrettsanlegg.no. Søknadsfristen er satt til 15. august.
Ordningen gjelder for anlegg som er påbegynt etter 1. januar 2010 og som har levert godkjent spillemiddelsøknad. Det presiseres at alle vedlegg inkludert revisorattest må levers innen tidsfristen.

Mer informasjon om ordningen
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.