Karasjok Judoklubb

Lokale aktivitetsmidler 2012

I Finnmark er det 2 432 352 kroner til fordeling. Midlene skal tilgodeses lag med aktivitet for barn og ungdom. Idrettsrådene er ansvarlige for fordelingen.

  Linda Follesø
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Tilskuddsordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) skal bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13 til 19 år).

Idrettsrådet står for fordelingen av midlerene. Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere kommunen har i målgruppen. I kommuner uten idrettsråd (Måsøy, Gamvik og Berlevåg), er det idrettskretsen som tar seg av fordelingen.

For kommunene i Finnmark fordeler midlene seg slik:

Vardø - 55 768 kroner
Vadsø - 227 005 kroner
Hammerfest - 300 648 kroner
Kautokeino - 93 483 kroner
Alta - 714 441 kroner
Loppa - 33 783 kroner
Hasvik - 27 199 kroner
Kvalsund - 25 203 kroner
Måsøy - 33 246 kroner
Nordkapp - 102 420 kroner
Porsanger - 121 546 kroner
Karasjok - 97 237 kroner
Lebesby - 44 865 kroner
Gamvik - 26 454 kroner
Berlevåg - 29 850 kroner
Tana - 92 411 kroner
Nesseby - 21 449 kroner
Båtsfjord - 67 208 kroner
Sør-Varanger - 318 165 kroner

Mer informasjon om lokale aktivitetsmidler (LAM)
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.