Veilederne til Finnmark idrettskrets er alltid beredt til å hjelpe klubber og lag med kurs og utvikling. Fra venstre Marit Arntzen (adm), Anne Johansen, Nils Peder Eriksen, Thorbjørn Johnsen, Judith Nilsen, May Bente Eriksen, Linda Follesø (adm), Geir Knutsen og Ingrid Steinlein.

Veiledersamling i Lofoten

I helga var veiledere fra de tre nordligste fylkene samlet i Henningsvær. De er stadig beredt til å hjelpe klubber,  lag og idrettsråd med kurs og utvikling.

08.05.2012 11:54 Linda Follesø
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Finnmark idrettskrets stilte med 8 av sine 14 veiledere på samlingen i Henningsvær. Med seg hjem har de faglig påfyll og motivasjon til å fortsette sitt viktige arbeid med å kurse, veilede og bidra til å utvikle idretten i Finnmark.

Gode trenere, ledere og tillitsvalgte er helt avgjørende for at idrettslaget eller klubben skal fungere godt. Det samme er helhetlig klubbutvikling for å ivareta alle områdene i klubben og få disse til å fungere godt i forhold til hverandre.

Her har våre veiledere en sentral og viktig rolle. De hjelper klubber med å starte en utviklingsprosess, enten den er stor eller liten. De holder også frittstående organisasjonskurs for å tilføre kompetanse slik at idrettslagene kan ivareta spesifikke områder som de er avhengige av. Også idrettsrådene har anledning til å få et kompetanseløft.

For mer informasjon om kurs og utvikling ta kontakt med utdannings- og fagkonsulent Marit Arntzen i Finnmark idrettskrets, mobil 41900970 eller e-post marit.arntzen@idrettsforbundet.no.

Kurs og utdanningstilbud

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.