Spillemidler til idrett og friluftsliv

Her kan du lese mer om hvordan det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Fra 2009 ble det innført elektronisk søknadsskjema på spillemidler til idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet.

Før det kan søkes om spillemidler til ett anlegg må fylkeskommunen ha tilrådt at anlegget gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som er en prosess hvor fylkeskommunen går igjennom prospektet og klargjør om det kan være mulig å søke spillemidler til bygging/rehabilitering av anlegget.

Idrettslag og andre søkere på spillemidler må ta kontakt med sin kommune i god tid før søknadsfrist som er 15 januar, når det skal søkes om spillemidler til et anlegg.

Kultur- og kirkedepartementets orientering om ordningen med søknadsskjema

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Kultur- og idrettsavdelinga, Fylkesidrettskonsulenten, Henry Karlsens plass 1, 9815 VADSØ

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.