448 sjuendeklassinger ”i hundre” hele dagen

Filmen fra ”Aktiv utfordring” i terningen arena finner du her.

29.05.2012 13:16 Bjørn Kristiansen
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Klikk her for å se videoen.
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.