Momskompensasjon for 2014 er fordelt

10.12.2014

 

Kurs i anleggsutvikling

Har klubben din ønske om å bygge nytt idrettsanlegg, eller kanskje fornye anlegget dere har fra før?

 

Kurs - Styrearbeid i praksis

19.11.2014

Hedmark idrettskrets inviterer gamle og nye tillitsvalgte i idretten til kurs i "Klubbens styrearbeid i praksis"

 

 Nyheter fra media

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.