Organisasjonshjulet gir et godt bilde av de ulike områder som er viktig for klubben å ha fokus på.

KLUBBUTVIKLING:

Hedmark idrettskrets ønsker å utvikle både de tillitsvalgte og klubben. Vi kan tilby flere ulike kurs og prosesser etter behov.

Vår kontaktperson er Avle Christen Bjørn, som treffes på
tlf: 419 00 220 eller  Chr.Bjorn@idrettsforbundet.no

  

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.