Idrettens Barentssamarbeid

Idrettens barentssamarbeid og Barents Games har fått ny hjemmeside.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Se den nye hjemmesiden på denne linken:

Idrettens barentssamarbeid og Barents Games

Informasjon om samarbeidet:

Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Idrettens Barentssamarbeid er det største kultursamarbeidet på tvers av grensene i nord drevet fram av en aktør. Norsk idrett spiller derfor en viktig rolle i folk-til-folk samarbeidet i nordområdene og for norsk utenrikspolitikk.

Idrettens Barentssamarbeid er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Finland og Russland for ungdom mellom 15-25 år, som engasjerer opptil 2000 norske ungdommer hvert eneste år. Bakgrunnen for prosjektet er at sportslig aktivitet skal involvere mange unge, og bidra til å bryte ned politiske, sosiale og kulturelle barrierer på tvers av grensene. På samme tid er stimulering til fysisk aktivitet et viktig forebyggende tiltak. Nordland, Troms og Finnmark er de norske idrettskretsene som deltar i idrettssamarbeidet.

Målet for idrettssamarbeidet i regionen skal være å bidra til å styrke kvaliteten på idrettsarbeidet i både topp og bredde. Barentssamarbeidet ønsker å øke utvekslingen av utøvere, trenere og ledere for å utveksle kompetanse og ferdigheter. Arbeidet skal også bidra til å bygge toleranse og gjensidig forståelse for kultur og tradisjoner i regionen.
 
Det er Idrettens Barentsutvalg som koordinerer den norske deltagelsen i Idrettens Barentssamarbeid. Dette utvalget er sammensatt av fem utvalgte representanter, de tre lederne i de nordnorske idrettskretsene, en representant fra Idrettsstyret  og en representant som utnevnes av arbeidsutvalget for særforbundene.

Det arrangeres Barentskamper (årlig konkurranse) i 12 offisielle idretter de fire landende i mellom. Idrettene er basket, bowling, bryting, bueskyting, friidrett, orientering, ski, skiskyting, skøyter, skyting, svømming og turn. 
Norsk side støtter i tillegg konkurranser som foregår mellom enkelte land i Barents, i idrettene badminton, styrkeløft og sykkel.

 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.