Midler til inkluderingstiltak 2014

Nordland Idrettskrets, med støtte fra Nordland Fylkeskommune, lyser ut midler til nye aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av funksjonshemmede i

Bekymringsmelding ved endring av tippenøkkel

23.05.2014

Styret i Nordland Idrettskrets uttrykker bekymring for manglende effekt av endret tippenøkkel med de fordelingskritereier som brukes i dag.

 

Treneren i utvikling

Olympiatoppen Nord-Norge skal i høst starte opp et helt nytt trenerutviklingsprogram for morgendagens utøvere. Nå kan du som trener få muligheten til å være

Nordland Idrettskrets Ting

Nordland Idrettskrets Ting ble avholdt i Bodø 26. april. Samme helg ble det også arrangert Idrettskonferanse med tema "ungdom", og Ungdomslederkurs.

 

Syv tips til styremedlemmer

Syv tips som gjør tiden i styret enklere. Alle medlemmer i

Ildsjelpris og inkluderingspris

I forbindelse med Idrettskretstinget ble det delt ut ildsjelpriser og inkluderingspris.

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.