Aktivitetslederkurs for ungdom - Salten

Velkommen til årets store idrettskurs for ungdom i Nordland. Helgen 25.-27. arrangeres "Aktivitetslederkurs for ungdom", et kurs som passer for alle

Idrettskretsting 2014

30.01.2014

Nordland Idrettskrets innkaller til kretsting og ting i ISF Nordland lørdag 26. april på Thon Nordlys i Bodø.

 

Idrettskonferansen 2014

Idrettskonferansen arrangeres i Bodø i forbindelse med Idrettskretstinget helgen 25.-27. april. Tema for årets konferanse er UNGDOMSIDRETT.

Momskompensasjon - Idrettsanlegg

Nå kan det søkes om momskompensasjon for idrettsanlegg. Søknadsfrist 1. mai 2014

 

Ildsjelpris

Nordland Idrettskrets ønsker å hedre en av Nordlandsidrettens mange ildsjeler. Send forslag innen 25. mars.

God Jul og Godt Nyttår!

Med Svolvær ILs hundreårsmarkering - Hundreårskampen - ønsker Nordland Idrettskrets alle sine idrettsvenner God Jul og Godt Nyttår! Håper dette kan inspirere t

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.