Utlysning Trim I Lag-midler

Nordland Idrettskrets slår et slag for folkehelsen! Vi viderefører tilskuddsordningen for å opprettholde aktiviteten i "Trim I Lag"-grupper.

Tilskuddsordninger for idrettslag

27.02.2015

Trenger idrettslaget penger? Nordland idrettskrets har utarbeidet hefetet "Tilskuddsordninger i idretten i Nordland".

 

Ledermøtet 2015

Nordland idrettskrets inviterer ledere i idrettsråd, særkretser og idrettslag i Nordland til Ledermøtet 2015. I år setter vi fokus på viktige saker foran høste

Bli med på digital dugnad

Vil ditt idrettslag tjene penger ved hjelp av noen tastetrykk? Bli med på Postens digitale dugnad.

 

Utdanningstilbud for ledere og trenere

Nordland Idrettskrets tilbyr kurs og klubbutvikling tilpasset alle idrettslag i Nordland.

Idrettsregistreringen 2015

Da er årets idrettsregistrering i gang. Idrettsregistreringen foregår frem til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon til NIF på en enke

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.