Årets Ildsjel i Nordland

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 skal YOG hedre en person som gjør noe spesielt for ungdom innenfor idretten i Norge. For å finne frem til en

"Tur- og treningskompis" er i gang

08.04.2015

I begynnelsen av januar 2015 gikk startskuddet for idrettskretsens nye prosjekt "Tur- og treningskompis". Først ut med å kjøre kurs var fire kommuner

 

Årsrapport 2014

Nordland idrettskrets årsrapport for 2014 er nå klar. Her finner du informasjon om alt idrettskretsen har jobbet med i fjoråret, herunder aktivitets- og organi

Utlysning Trim I Lag-midler

Nordland Idrettskrets slår et slag for folkehelsen! Vi viderefører tilskuddsordningen for å opprettholde aktiviteten i "Trim I Lag"-grupper.

 

Tilskudd til særkretser/regioner

Grunntilskudd til særkretser/regioner i Nordland er nå klart for utbetaling. Det er også åpnet for å søke aktivitetsmidler for 2015.

Ledermøtet 2015

Nordland idrettskrets inviterer ledere i idrettsråd, særkretser og idrettslag i Nordland til Ledermøtet 2015. I år setter vi fokus på viktige saker foran høste

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.