Takk for alle innspill!

 

Nordland idrettskrets sendte i høst ut en spørreundersøkelse til alle idrettslag i Nordland der vi ba om innspill  på hva de mener Norges idrettsforbund

Seminar om ungdomsidrett

19.09.2014

Nordland idrettskrets inviterer til seminar om ungdomsidrett 13. november 2014, i Bodø. Idrett på ungdommens egne premisser tar for seg tema

 

Lederkurs for ungdom Ofoten

Nordland idrettskrets arrangerer Lederkurs for ungdom helgen 6.-8. februar 2015 på Bjerkvik hotell utenfor Narvik. Her er det mulighet for ungdom mellom 14 og

Hvem er Norges beste trenerforbilde?

Frem til og med søndag 21. september kan du foreslå kandidater til årets trenerforbilde 2014. Alle trenere kan nomineres, uansett idrett og aldersgruppe.

 

Ernæringshjelp fra Olymiatoppen Nord-Norge

Olympiatoppen Nord har endelig fått ernæringsfysiolog med på laget, og dette gir mange nye spennende muligheter for idrettsutøvere i de tre nordligste fylkene!

Midler til inkluderingstiltak 2014

Nordland Idrettskrets, med støtte fra Nordland Fylkeskommune, lyser ut midler til nye aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av funksjonshemmede i

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.