Gjennom alt for mange OL, VM og EM har det manglet representanter fra Nordland fylke på deltakerlista, og enda mer sjelden har det blitt medaljer på utøvere fra Nordland. Idretten i Nordland sliter med lekkasje i begge ender, der utøvere i forholdsvis ung alder reiser sørover og nordover for å utvikle seg videre i sin idrett. OLT og idrettskretsen har i lang tid diskutert hva som skal til for å få frem utøvere fra Nordland som kan prestere på det aller ypperste nivå.

" />
 

Til Topps i Nordland

Gjennom alt for mange OL, VM og EM har det manglet representanter fra Nordland fylke på deltakerlista, og enda mer sjelden har det blitt medaljer på utøvere fra Nordland. Idretten i Nordland sliter med lekkasje i begge ender, der utøvere i forholdsvis ung alder reiser sørover og nordover for å utvikle seg videre i sin idrett. OLT og idrettskretsen har i lang tid diskutert hva som skal til for å få frem utøvere fra Nordland som kan prestere på det aller ypperste nivå.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

I perioden mai – desember 2009 har det vært gjennomført et forprosjekt der vi har:

  • Kartlagt ulike prestasjonsmiljø i Nordland
  • Utarbeidet kriterier for utvelgelse av prestasjonsmiljøer
  • Kategorisert prestasjonsmiljøene i forhold til utvalgskriteriene
  • Gjennomført behovsavklaring med bakgrunn i OLT sine erfaring på hva som skal til for å bli toppidrettsutøver

Hovedprosjektet ”Til topps fra Nordland” har til hensikt å bringe flere av morgendagens topputøvere fra Nordland til toppen av seierspallen. Dette skal skje gjennom aktiv samhandling med de utvalgte prestasjonsmiljøene og deres særforbund/særkrets. Målgruppen for prosjektet er morgendagens topputøvere i alderen 14-19 år, samt deres trenere og klubbmiljø. Gjennom forprosjektet har vi valgt ut 8 miljø i Nordland som innfrir Olympiatoppens kriterier for hva som må ligge til grunn for på sikt å kunne utvikle morgendagens topputøvere. Kriteriene bygger på mange års erfaring med utvikling av toppidretten i Norge. Utgangspunktet for kartleggingen av idrettsmiljø har vært alle idretter i Nordland. Man sitter nå igjen med 8 klubber som vil bli forespurt om å være med. Den foreløpige tiltaksplanen inneholder tiltak som går på konkretisering av behov hos de utvalgte prestasjonsmiljøene, forankring av Olympiatoppen (OLT) sin grunnfilosofi for utvikling av prestasjonsmiljøer, felles utviklingssamlinger med OLT sine fagfolk, trenerutviklingsprogram, lederutviklingsprogram, klubbutviklingsprogram osv. De fleste tiltakene er direkte rettet mot de utvalgte prestasjonsmiljøene i prosjektet, mens noen av tiltakene med stor fordel også kan involvere andre utøvere, trenere og ledere i regionen til det aktuelle prestasjonsmiljøet.

Prosjektleder er Ernst Pedersen. Hvis man ønsker mer info om prosjektet kan han treffes på tlf: 909 71 035

Utvidet Toppidrettstilbud ved Fauske videregående skole
Fauske videregående skole gir i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Olympiatoppen Nord tilbud om toppidrett kombinert med Vg1 studieforberedende utdanningsprogram eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Les mer om tilbudet på Fauske videregående skoles hjemmeside
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.