Olympiatoppen Innlandet

Ny lege på Olympiatoppen Innlandet/Aktivklinikken.

24.04.2013 10:16 Asbjørn Espeseth
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Anne Weber Øyerøyen begynte 2. april som idrettslege for OLT Innlandet. Hun jobber50% som idrettslege med kontor på Aktivklinikken, tlf. 41756000 og 50% som fastlege på Legetorget, tlf. 61057560.
Hun hart ledige plasser på sin fastlegeliste for utøvere som ønsker fastlege med idrettsbakgrunn.

 

Se linen til OLT Innlandet:

http://www.olympiatoppen.no/om
_olympiatoppen/regioner/innlandet/page4069.html
  

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.