HMS-kurs for idretten

Start: 30.08.2012 18:00
Slutt: 30.08.2012 21:00
Sted: Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kurset tar for seg dagliglivet i et idrettslag og de utfordringer man har i forhold til HMS. Dersom klubben drifter anlegg, men ikke har administrativt ansatte er  styreleder "pålagt" å ha dette kurset.

Innhold: Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger daglig leder av virksomheten å gjennomgå opplæringen innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringskravet er personlig og kan ikke delegeres til andre i virksomheten.Kurset tar for seg dagliglivet i et idrettslag og de utfordringer man har i forhold til HMS. Kurset vil ha en praktisk vinkling i forhold til klubbarbeidet og sørge for at styret og daglig leder imøtekommer de lovpålagte kravene som Arbeidsmiljøloven stiller.

Målgruppe: daglig ledere, administrativt ansatte eller styreleder i idrettslag.

Mål: sørge for nødvendig bakgrunn og verktøy for å håndtere HMS-arbeidet på en best mulig og rasjonell måte.

Varighet:3 timer.

Instruktør: Jan Erik Kristiansen.Jan-Erik jobber nå som Partner i Rett Bemanning og har de siste 3 og et halvt år hatt gleden av å tilby HMS-kurs for ledere i næringslivet. Han har også i en årrekke vært tilknyttet Røa IL i fotball og bandy og hatt en rekke tillitsverv i klubben. Er nå tilknyttet støtteapparatet rundt Røas toppserielag kvinner, Dynamite Girls.

Pris: Kr. 1000,- pr.deltaker

Påmelding: all påmelding skjer elektronisk her.

For nærmere informasjon om kurset ta kontakt med Kathe Langvik på telefon 22 57 97 02 eller kathe.langvik@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.