Vare- og tjeneste moms 2012

Det er nå mulig å søke om for vare- og tjenestemomskompensasjon. Fristen er 16. august 2012.

22.06.2012 14:49 Audun Eikeland
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.