Om idrettskretsen

Oslo Idrettskrets (OIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og organiserer samtlige idrettslag i Oslo. Med 326 131 medlemskap fordelt på 1 235 idrettslag (pr. 31.12.2013), er kretsen en av landets største.

 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Visjon:

Vi skaper idrettsglede!

 

Virksomhetsidé:

Oslo Idrettskrets skal være idrettens fremste talerør i Oslo. Vårt arbeid skal resultere i best mulig rammevilkår for osloidretten. Arbeidet skal bidra til god tilrettelegging for alle som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet. Dette oppnår vi gjennom systematisk kommunikasjons- og påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling, kompetansearbeid, alliansebygging, rådgiving og samarbeid. 

 

Hovedmål for 2012-2016

Tilrettelegge idrett og fysisk aktivitet for alle, og derigjennom øke andelen aktive medlemmer, særlig blant ungdom.

For å nå hovedmålet, er det prioritert tre innsatsområder:

  1. Aktivitet
  2. Medlemsorganisasjonen
  3. Anlegg

Verdigrunnlag:

OIKS arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Oslo Idrettskrets styre og administrasjon skal fremstå og oppfattes som: kompetent, engasjert, nytenkende og åpen.

  1. Kompetent: Ansatte og tillitsvalgte i OIK skal inneha spisskompetanse på de oppgavene kretsen skal løse.
  2. Engasjert: Ansatte og tillitsvalgte i OIK skal betjene henvendelser på en rask og tillitsfull måte. Et tydelig samfunnsengasjement skal prege virksomheten.
  3. Nytenkende: Ansatte og tillitsvalgte i OIK skal bidra til at Osloidretten utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen, samtidig som tradisjoner tas vare på og videreføres.
  4. Åpen: Ansatte og tillitsvalgte i OIK skal bidra til at kretsens arbeid skjer i åpenhet og i full forståelse med medlemmer og omgivelser.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.