- Tilskudd funksjonshemmede

Nytt år og nye søkermuligheter for tilskudd idrett for funksjonshemmede.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Barne, ungdoms og familiedirektoratet lyser ut midler med søknadsfrist 31. januar. Her kan dere søke om bl.a  midler til samlinger som går over flere dager. 

Alle grupper funksjonsnedsettelser er søkerberettiget på denne ordningen.


Har dere spørsmål så er det bare å ringe Vigdis Mørdre på 66941608/97750250. Eller sende en epost til vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.