Idrettsråd

Her ligger det en del relevant info for deg som sitter i idrettsrådet eller har spørsmål rundt arbeidet til idrettsrådet.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

I venstre menyen her ligger det en del relevante sider. Let deg frem!

hjemmesidene til NIF er det også noe relevat info. 

Basislovnormer for idrettsråd finner du her.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.