Start- og oppfølgingsmøter

Hva er start- og oppfølgingsmøter?

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

Målsetting for start - og oppfølgingsmøter

– vil være å styrke klubbene og forbedre klubbdrift slik at resultatet gir et bedre

aktivitetstilbud. Informasjon skal samordnes og klubben skal gjennom prosesser,

guides og stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller idrettsfaglig i

henhold til klubbens egne ambisjoner.

Rollen til klubbveilederen er å bistå i å analysere ståstedet og definere handlinger

som er nødvendig ut fra klubbens behov. Intensjonen er å involvere, inkludere og

skape eierskap til en fremdriftsplan for klubben.

 

Prosessen består av:

Startmøte klubbutvikling

»» Informasjon om klubbutvikling og eget forbunds/krets utdanningstilbud.

»» Status: Hvor står klubben i dag?

»» Utarbeide fremdriftsplaner. Eventuelt med utgangspunkt i klubbens/

lagets eksisterende planverk.

»» 4 timer i klubben/laget sammen med klubbveileder

 

Oppfølgingsmøte klubbutvikling

»» Evaluering av gjennomførte tiltak

»» Definere nye behov og ønsker i klubben

»» Revitalisere planer / utarbeide nye fremdriftsplaner

»» 3 timer i klubben/laget sammen med klubbveileder

Oppfølgingsmøtet gjentas ved behov – en klubb blir aldri ferdig utviklet.

Ta kontakt med frode Jensen for mer info.
frode.jensen@idrettsforbundet.no
TLF.: 951 20 340

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.