Kurs og utdanning

Østfold Idrettskrets gjennomfører mange kurs og opplæringstiltak hvert år. Følg med på kursoversikten på våre hjemmesider.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Kursene blir avholdt i regi av ØIK med instruktører fra ØIKs instruktørkorps.
Vi er også åpne for å avholde kurs på bestilling.

Frode Jensen er idrettskonsulent i ØIK med ansvar for utdanning. Ta kontakt med Frode på frode.jensen@idrettsforbundet.no.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.