Internasjonalt skoleringsprogram for norsk idrett 2010 –2012

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) tilbyr rundt 20 representanter fra særforbundene muligheten til å delta på et skoleringsprogram, for å forbedre deres internasjonale kompetanse, systematisering- og planlegging av internasjonal deltakelse og personlige utvikling. Skoleringsopplegget vil vare fra desember 2010 til februar 2012.

  Bjørg Skauge
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

 

For mer informasjon og å søke på skoleringsprogrammet må aktuelle kandidater  fylle ut en elektronisk søknad, som ligger ute under ”stilling ledig” på idrett.no:
http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=64353

Det minnes om at kandidater må ha støtte i eget særforbund gjennom å angi referansepersoner sentralt i forbundet.

Søknadsfrist er satt til 15. oktober 2010.
For videre spørsmål og henvendelser ta kontakt med internasjonal rådgiver, Kim Gabrielli på kim.gabrielli@idrettsforbundet.no eller på tlf. 974 24 587

Mvh NIF Informasjon

Merk: Samtlige utsendelser fra NIF Informasjon lagres og legges fritt tilgjengelig på intranett under "Nyheter" ("Nyheter for særforbund/idrettskretser"). Alle utsendelser inkl. vedlegg lagres også med leserettigheter for alle i DM.


Med vennlig hilsen/ Kind regards,
____________________________________________
 
Kim Gabrielli
Internasjonal rådgiver/ International Relations Officer
 
Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF) /
Norwegian Olympic and Paralympic Committee
and Confederation of Sports (NIF)
 
Tlf: +47 21 02 90 00
Mob: +4797424587
www.idrett.no

 

Se mer info

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.