Momskompensasjonen er fordelt - julegave til idrettslagene!

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenes

Fantastisk dag for hele idretten i Sør-Trøndelag

Ca 350 feststemte idrettsvenner var samlet når Sør-Trøndelag Idrettskrets hedret bredde og toppidretten

 
 

Støtte til idrettsarrangement i Trondheim

SØK OM KOMMUNAL ARRANGEMENTSTØTTE INNEN 1. DESEMBER

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.