Regional Strategi for Arealbruk – vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok Regional Strategi for Arealbruk i juni-tinget i sak 58 /14, som retningsgivende politikk for fylkeskommunen. Arealstrategien har vært på br

Forslag til kandidater til Idrettstinget 2015

Idrettstinget i 2015 avholdes i Trondheim 5.-7. juni. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i n

 

2 Kurs i KlubbAdmin for alle idrettslag i nærmeste framtid

IT-avdelingen i NIF kommer til Trøndelag og gjennomfører 2 introkurs i KlubbAdmin

Anleggsmoms for idrettslag - Resolusjon fra idrettskretsledermøtet

Henstilling/ønske til Regjering og Storting om tilleggsbevilgning 2014 for anleggs mva.

 

Nominér din kandidat til Årets ildsjel 2014

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Frem til 9. novemb

Sykkel- og gangprøve for idrettsmerket

Sykkel- og gangprøve for idrettsmerket blir arrangert:

Tid: Onsdag 10. september kl. 1800.

Opp

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.