Støtte til idrettsarrangement i Trondheim

SØK OM KOMMUNAL ARRANGEMENTSTØTTE INNEN 1. DESEMBER

 

Fantastisk dag for hele idretten i Sør-Trøndelag

Ca 350 feststemte idrettsvenner var samlet når Sør-Trøndelag Idrettskrets hedret bredde og toppidretten

Regional Strategi for Arealbruk – vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok Regional Strategi for Arealbruk i juni-tinget i sak 58 /14, som retningsgivende politikk for fylkeskommunen. Arealstrategien har vært på br

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.