Fantastisk dag for hele idretten i Sør-Trøndelag

Ca 350 feststemte idrettsvenner var samlet når Sør-Trøndelag Idrettskrets hedret bredde og toppidretten

Regional Strategi for Arealbruk – vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok Regional Strategi for Arealbruk i juni-tinget i sak 58 /14, som retningsgivende politikk for fylkeskommunen. Arealstrategien har vært på br

 

2 Kurs i KlubbAdmin for alle idrettslag i nærmeste framtid

IT-avdelingen i NIF kommer til Trøndelag og gjennomfører 2 introkurs i KlubbAdmin

 

Nominér din kandidat til Årets ildsjel 2014

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Frem til 9. novemb

 

 NYHETER FRA MEDIA

Henter data

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.