Hedersbevisninger

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Sør-Trøndelag Idrettskrets skal gjennomfører sitt ting i april annet hvert år.

I forbindelse med tinget kan det deles ut hedersbevisninger.

Alle organisasjonsledd i Sør-Trøndelag Idrettskrets har forslagsrett.

Hedersbevisninger som kan deles ut:

Idrettskretsens diplom:

Diplom kan tildeles lag og enkeltpersoner

Diplom kan tildeles lag og andre organisasjonsledd tilsluttet Sør-Trøndelag Idrettskrets for særlig verdifullt arbeide til idrettens og kretsens beste.

Tildeling av diplom skjer etter vedtak i Idrettskretsstyret.

Diplom kan tildeles enkeltpersoner for utmerket innsats så vel aktivt som administrativt eller som på annen måte har ytet kretsen tjenester av stor betydning.

Idrettskretsens diplom oppnåes automatisk for lang og tro tjeneste i organisasjonsledd innen Sør-Trøndelag Idrettskrets etter følgende nøkkel:

År

x

Faktor

Sum

Antall år som tillitsvalgt i idrettslag

x

1

Antall år som tillitsvalgt i idrettsråd

x

2

Antall år som tillitsvalgt i særkrets

x

2

Antall år som tillitsvalgt i idrettskrets

x

2

Antall år som leder av idrettslag

x

2

Antall år som leder av idrettsråd

x

3

Antall år som leder av særkrets

x

3

Antall år som leder av idrettskrets

x

3

Sum større enn 40 gir automatisk diplom

=

Sør-Trøndelag Idrettskrets ber om at forslag til hedersbevisninger oversendes senest en måned innen tinget. Alle forslag må være skriftlig begrunnet.

Forslag sendes til:

sor-trondelag@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.