Styret i Idrettskretsen

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Tittel Navn Mobil
Leder Terje Jentoft Roel 47300737
Nestleder Olve Morken 95066677
Styremedlem Bjørn Åge Berntsen 46929308
Styremedlem Ådne Røkkum 92662565
Styremedlem Anne Sophie Hunstad 95263009
Styremeldem Berit Gjelten 98042413
Styremedlem Frode Geving 95107421
Varamedlem Sigrid Bratsberg 91516872
Varamedlem Har trekt segMailadresser til Kretsstyret:

 

Terje Roel(tjenroel@online.no)

Olve Morken(olve.morken@gauldalen.no)

Bjørn Åge Berntsen(bjorn.age.berntsen@ntnu.no)

Ådne Røkkum(adne.rokkum@bjugn.kommune.no)

Anne Sophie Hunstad(anne.sophie.hunstad@stfk.no)

Berit Gjelten (b.gjelten@gmail.com)

Frode Geving f.geving@online.no

Vara

Sigrid Bratsberg(sigbrats@gmail.com)

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.