Styret i Idrettskretsen

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets valgt på Tinget 2014

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Tittel Navn Mobil
Leder Terje Jentoft Roel 47300737
Nestleder May Romundstad 92608017
Styremedlem Bjørn Åge Berntsen 46929308
Styremedlem Ådne Røkkum 92662565
Styremedlem Sigrid Bratsberg 91516872
Styremeldem Linda Helleland
Styremedlem Ronald Lindberg 952 22 970
Varamedlem Julie Hole
Varamedlem Kristian Pettersen 92042064

Mailadresser til Kretsstyret:

Terje Roel tjenroel@online.no

May Romundstad may.romundstad@outlook.com  

Bjørn Åge Berntsen bjorn.age.berntsen@ntnu.no

Ådne Røkkum adne.rokkum@bjugn.kommune.no

Sigrid Bratsberg sigbrats@gmail.com

Ronald Lindberg ronald.lindberg@stfk.no

Linda Helleland linda.helleland@stortinget.no

Vara

Julie Hole julieih@hotmail.com

Kristian Pettersen kristian@mnbr.no

 

Se hvilke særkretser/regioner den enkelte styremedlem har kontaktansvar for. Se liste her

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.